0936.858.858

LOADING...

Đánh giá KQKD Quý 03/2017 của VCS

1, Tình hình tài chính lành mạnh và được cải thiện tích cực:

  • Kết thúc quý III/2017, tình hình tài chính của VCS được cải thiện theo hướng khả quan khi chỉ tiêu tiền tương đương tiền tăng 200 tỷ trong khi nợ vay ngắn hạn giảm 150 tỷ, trong điều kiện phải thu tích cực. Cùng với doanh thu tăng 33% so với cùng kỳ điều này cho thấy khả năng bán hàng và thu tiền rất tốt của VCS, tác động tích cực tới dòng tiền của doanh nghiệp giúp đưa chỉ tiêu nợ vay/ tổng tài sản giảm từ 34% xuống 30%.

2, Kết quả kinh doanh quý III tích cực củng cố cho quý IV tiếp tục bùng nổ:

  • Doanh thu tăng 33% so với cùng kỳ trong khi biên lợi nhuận gộp tiếp tục được cải thiện từ 32.07% lên 32.78% khi doanh nghiệp chú trọng vào nghiên cứu sáng tạo, dịch chuyển cơ cấu sản phẩm, tập trung vào phân khúc cao cấp, cạnh tranh về giá trị và thương hiệu chứ không cạnh tranh về giá .Chính điều này đã góp phần tạo nên LNST tăng trưởng 57% so với cùng kỳ trong điều kiện doanh thu chỉ tăng 33%.
  • Doanh thu bán hàng cho công ty mẹ và các công ty liên quan tăng 18% so với cùng kỳ, nhưng doanh thu của VCS tăng 33%, điều này cho thấy việc tăng doanh thu đến từ hàng của công ty tự sản xuất ra, củng cố cho luận điểm năng lực sản xuất của VCS vẫn chưa đạt điểm tới hạn và vẫn còn khả năng tăng trưởng trong tương lai.
  • Doanh nghiệp quản lý chi phí cực tốt nhờ đưa các quy trình quản lý chất lượng và xây dựng được một văn hóa tiết kiệm hợp lý trong công ty. Điều này thể hiện rất rõ khi doanh thu không ngừng tăng trưởng nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp không những không tăng mà còn có xu hướng giảm.
  • Doanh thu quý III/2017 thấp hơn doanh thu của quý II/2017 điều này trái với tính chu kỳ của VCS khi quý III và quý IV luôn là điểm rơi doanh thu và lợi nhuận. Điều này được giải thích do 02 siêu bão đổ vào nước Mỹ trong quý II/2017 ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm của VCS.

3, Dự báo kết quả kinh doanh quý IV/2017

  • Với lượng HTK cao ở mức gần kỷ lục và tăng trưởng 37.2% so với cùng kỳ, VCS đã có sự chuẩn bị hàng cho quý IV cao điểm của doanh nghiệp. Với giả định thận trọng, vòng quay HTK và biên lợi nhuận gộp tiếp tục duy trì như quý III/2017 và sản lượng bán ra cũng không tăng đột biến do nhu cầu tái thiết sau 02 siêu bão tại Mỹ, chúng tôi dự báo doanh thu và LNST của VCS sẽ tăng trưởng lần lượt trên 30% và 69% so với cùng kỳ, đưa EPS năm 2017 của VCS lên khoảng 15.000 đồng/ cổ phiếu.
  • Với một doanh nghiệp liên tục tăng trưởng về doanh thu khi năng lực sản xuất vẫn chưa đạt đến điểm tới hạn, biên lợi nhuận không ngừng được cải thiện do sự dịch chuyển sản phẩm sang phân khúc cao cấp có giá trị gia tăng lớn hơn và khả năng kiểm soát chi phí cực tốt. Trong điều kiện thị trường chung đã nâng định giá của nhóm cổ phiếu Bluechip vốn hóa lớn, chúng tôi cho rằng thị trường có khả năng sẽ nâng định giá đối với VCS ở vùng P/E từ 18-20 lần tương ứng với vùng giá mục tiêu từ 270.000 -300.000 đồng/ cổ phiếu đón báo cáo KQKD quý IV/2017.