0936.858.858

LOADING...

Đánh giá KQKD Quý 02/2017 của VCS

Đánh giá báo cáo tài chính quý IV/2017 của VCS

1, Tình hình tài chính:

  • -Tình hình tài chính của VCS tiếp tục được cải thiện trong quý IV/2017 khi tiền và tương đương tiền tiếp tục tăng lên 60 tỷ so với quý III trong khi nợ vay ngắn hạn tiếp tục giảm 120 tỷ cho thấy khả năng bán hàng và thu tiền rất tốt của công ty.
  • -VCS tiếp tục duy trì tính chu kỳ khi tồn kho và phải thu của quý IV/2017 – quý cao điểm của DN – tiếp tục đẩy cao nhất mọi thời đại lần lượt ở mức hơn 1.500 tỷ và hơn 900 tỷ. Riêng đối với phải thu tăng không đánh quan ngại vì khi bán hàng cho khách hàng nước ngoài đặc biệt là thị trường Bắc Mỹ thì chắc chắn phải có bán chịu đồng thời DN cũng quản trị rất tốt việc bán chịu, chỉ áp dụng đối với các khách hàng uy tín và có lịch sử giao dịch tốt.

2, Hoạt động kinh doanh:

  • -Doanh thu của VCS tăng trưởng 9.54% so với cùng kỳ trong khi LNST tăng trưởng 30.66%, điều này lý giải cho việc doanh nghiệp chủ động đầu tư nghiên cứu phát triển, thay đổi cơ cấu sản phẩm sang dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn, đồng thời giá bán của VCS tại thị trường Bắc Mỹ cũng nằm trong top những sản phẩm có giá thành cao nhất.
  • -Mặc dù doanh thu hợp nhất tăng trưởng 9.54% nhưng doanh thu sản phẩm do VCS tự sản xuất tăng trưởng 16.72% so với cùng kỳ, tức là năng lực tự sản xuất của VCS vẫn chưa đạt đến điêm tới hạn và dây chuyền hiện tại vẫn có thể gia tăng sản lượng trong tương lai.
  • -Trong khi doanh thu tăng và biên lợi nhuận không ngừng được cải thiện thì chi phí được doanh nghiệp kiểm soát rất tốt khi chi phí bán hàng chỉ tăng 4.61% so với cùng kỳ và chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm mạnh hơn 22%. Việc tiết giảm chi phí nâng cao hiệu quả đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng của doanh nghiệp trong điều kiện liên tục mở rộng doanh thu.

3, Dự báo KQKD quý I/2018:

  • -Vòng quay HTK trong năm 2017 của doanh nghiệp tiếp tục được cải thiện lên mức 2.06 lần so với 1.93 của năm 2016 ( đã trừ giá vốn chuyển nhượng nhà ở CBNV cho PHX). Với giả định vòng quay HTK tiếp tục duy trì ở tương ứng như năm 2017 trong điều kiện HTK đẩy lên cao nhất mọi thời đại, ở kịch bản thận trọng nhất chúng tôi dự báo doanh thu và lnst quý I/2018 của VCS lần lượt tăng trưởng 13% và 34% so với cùng kỳ.
  • -Đây là giả định thận trọng khi chưa xét đến yếu tố thị trường quart surface tại Bắc Mỹ đang bước vào chu kỳ bùng nổ tăng trưởng với mức tăng trưởng trên 30%/ năm cả về sản lượng và giá trị, cũng như chưa tính tới yếu tố lượng hàng tự sản xuất của VCS tiếp tục tăng tỷ trọng trong đóng góp doanh thu hợp nhất.
  • -Với thông tin chia thưởng 1:1 bằng cổ phiếu và PHX đã đăng ký mua vào 2,7tr cổ phiếu tại mức giá 252.000 đồng/ cổ phiếu là những thông tin sẽ hỗ trợ giá cho VCS trong dài hạn, với một doanh nghiệp dẫn đầu với thương hiệu và vị thế đã được định hình trong một thị trường đang bước vào giai đoạn bùng nổ tăng trưởng, chúng tôi cho rằng định giá PE với VCS tại mức 20 lần là phù hợp. Vùng giá mục tiêu đối với VCS của chúng tôi là 280.000 đồng/ cổ phiếu trước chia tách.