0936.858.858

LOADING...

Đánh giá KQKD Q03/2018 của VCS

ĐÁNH GIÁ NHANH KQKD QUÝ 3/2018 – CTCP VICOSTONE

CTCP VICOSTONE mới công bố báo cáo tài chính quý 3/2018 với 269 tỷ LNST, chênh lệch không nhiều so với con số dự báo trước đó. Đáng chú ý trong báo cáo quý 3 là:

  1. Khoản mục hàng tồn kho một lần nữa tăng khá cao so với cùng kỳ 2017 (+35%). Giảm nhẹ 2,6% so với quý liền trước. Tổng hàng tồn kho đạt 1862 tỷ. Trong đó thành phẩm khoảng 400 tỷ và hàng hóa 1268 tỷ.
  2. Phải thu khách hàng tiếp tục diễn biến theo chiều hướng tăng, với mức tăng 18% so với quý liền trước và 32% so với cùng kỳ. Tổng phải thu đạt 1125 tỷ (chiếm 31% Tài sản ngắn hạn). Củng cố cho luận điểm doanh nghiệp đang “dễ dãi” hơn trong việc bán hàng để lấy lại thị phần từ các đối thủ cạnh tranh (đã đặt nghi vấn trong quý 2/2018)
  3. Các số liệu trọng yếu khác không có thay đổi nhiều. Doanh thu tăng nhẹ 4%. LN gộp tăng 6%, LNTT tăng 5.5%. Và sau thuế gần như đi ngang do không còn được ưu đãi về thuế. Kết quả này confirm cho dự báo đã đưa ra trong quý 2/2018: Tốc độ tăng trưởng của VICOSTONE đang chững lại và có dấu hiệu suy giảm. Đồng thời trả lời cho nghi ngờ về dấu hiệu suy yếu về dòng tiền kinh doanh từ quý 1/2018 đến nay. Cần lưu ý thêm, VICOSTONE đang trong quá trình chuyển dịch thị trường từ quốc tế về nội địa, nên các số liệu trong báo cáo tài chính cũng sẽ có thay đổi đáng kể. Đặc biệt ở chỉ tiêu hàng tồn kho và phải thu khách hàng (do môi trường kinh doanh khác nhau).
  4. Tóm lại, với kết quả kinh doanh quý 3 như trên, lũy kế 9th2018, VCS mới đạt hơn 3215 tỷ doanh thu. LNTT đạt gần 920 tỷ. Còn cách mục tiêu cả năm 2018 khá xa.
  5. Để hoàn thành được mục tiêu 2018, quý 4/2018 phải đạt hơn 2.000 tỷ doanh thu và LNTT phải đạt 435 tỷ. Với lượng hàng tồn kho quý 3 chỉ khoảng 1862 tỷ, trong đó thành phẩm + hàng hóa chỉ khoảng 1668 tỷ thì VICOSTONE gần như CHẮC CHẮN không đạt được mức doanh thu 2000 tỷ.
  6. Ở kê hoạch “dễ chịu” hơn – tức là tăng trưởng ít nhất 12% so với năm 2017 như thông báo mới nhất, VICOSTONE phải đạt 1660 tỷ doanh thu (+49.5%). Và nếu như biên lợi nhuận không đổi (trong khoảng từ 27 – 30%) thì LNTT vào khoảng 450 tỷ – 490 tỷ. Tức là mức tăng so với quý liền trước (+43%) và so với cùng kỳ (+56%). Con số rất ấn tượng! Nhưng khó đạt được! Nguyên nhân như đã nêu trên, hàng tồn kho thành phẩm trong quý 3 chỉ khoảng 1668 tỷ.
  7. Ở kịch bản khác, nếu như VICOSTONE KHÔNG ĐẠT kế hoạch về doanh thu mà chỉ đạt kế hoạch LNTT tăng tối thiểu 12%) thì LNTT quý 4/2018 phải đạt tối thiểu 340 tỷ (+8% so với quý liền trước) và tăng 12% so với quý 4/2018. Kế hoạch này là KHẢ THI, nhưng KHÔNG HẤP DẪN trên phương diện đầu tư, khi một đại diện khác của danh mục dài hạn vẫn cho tăng trưởng trên 30%/năm là PNJ.

Kết luận: VCS đã được LƯU Ý giảm tỷ trọng từ tháng 6/2018, dịch chuyển sang MWG và loại ra khỏi danh mục dài hạn từ cuối tháng 8/2018 do lo ngại về tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Với đánh giá ngắn trên đây, tôi cho rằng hiện tại, nhà đầu tư đang nắm giữ VCS theo quan điểm trading nên bán cổ phiếu quanh vùng 80 – 90. Vì doanh nghiệp phải cần ít nhất 1 quý tới để khẳng định việc có hoàn thành mục tiêu đề ra hay không. Trong thời gian đó giá cổ phiếu sẽ RẤT KHÓ quay lại vùng đỉnh cũ 120 – 140.