LOADING...

Three Colums

Đánh giá KQKD Q03/2018 của VCS

by Cuong Hoang Manh

VCS đã được LƯU Ý giảm tỷ trọng từ tháng 6/2018, dịch chuyển sang MWG và loại ra khỏi danh mục dài hạn từ cuối tháng 8/2018 do lo ngại về tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Với đánh giá ngắn trên đây, tôi cho rằng hiện tại, nhà đầu tư đang nắm giữ VCS theo quan điểm trading nên bán cổ phiếu quanh vùng 80 – 90.

Read More