LOADING...

Posts Tagged "MWG"

MWG: Good to Gread – Kỳ 01

by Cuong Hoang Manh

Có lẽ bạn đọc đã phần nào thấy được những nét đồng điệu ở Alfamart và BHX trong bài viết này của chúng tôi, ở kì sau chúng tôi sẽ đi chi tiết hơn vào BHX, phân tích lợi thế cạnh tranh, cũng như điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi và khó khăn.

Read More