0936.858.858

LOADING...

Đánh giá KQKD Quý 03/2017 của PTB

1, Tình hình tài chính, quản lý công nợ và quản lý chi phí:

 • Trong quý III2017, PTB tiếp tục đầu tư TSCĐ thông qua việc mở rộng 02 nhà máy gỗ Phù Cát và nhà máy đá Diên Tân được tài trợ bằng nợ vay, điều này làm cho nợ vay ngắn hạn và dài hạn của PTB tăng lần lượt 110 tỷ và 50 tỷ trong quý iii.
 • Nợ vay gia tăng thêm gần như đối ứng với khoản phải thu cho vay ngắn hạn của Công ty sản xuất Granit TNHH 99 tỷ. Đây chính là công ty Graniza mà Phú Tài đã thực hiện mua vào quý II/2017 – một công ty gần như không còn năng lực sản xuất – và khoản 99 tỷ này chính là khoản PTB đầu tư tài sản cố định, máy móc thiết bị và nhân công cho Graniza để hoạt động và được cấn trừ bằng sản phẩm đá cho PTB.
 • Trong quý II/2017 PTB đã hợp nhất tài sản cố định và khấu hao với Granida khiến biên LNG của mảng đá của PTB giảm mạnh.
 • Dòng vốn của PTB tương đối yếu do việc không ngừng đầu tư tài sản cố định để mở rộng năng lực sản xuất. Tuy nhiên dòng tiền từ HĐSXKD không ngừng được cải thiện và gia tăng. Doanh nghiệp tiếp tục vay nợ để bổ sung vốn lưu động và đầu tư vào tài sản cố định. Tổng nợ chiếm 42% nguồn vốn và đây chính là nguyên nhân mà doanh nghiệp phải phát hành thêm để giảm gánh nặng nợ vay, cân bằng cơ cấu tài chính của doanh nghiệp.
 • Việc quản lý chi phí của doanh nghiệp đang ở mức khá tốt trong khi công suất của mảng gỗ và đá tăng gấp đôi thì chi phí quản lý của doanh nghiệp trong kỳ chỉ tăng 8%, chi phí bán hàng tăng 21%.
 • Doanh thu quý III/2017 tăng trưởng trở lại sau khi quý II vừa rơi vào mùa thấp điểm của đá, quý II cũng đồng thời bị giảm do sự chững lại của thị trường xuất khẩu do yếu tố thời tiết ở Châu Âu. Doanh thu quý III/2017 cùng tăng trưởng 14.7% so với cùng kỳ.
 • Biên LNG trong quý III/2017 tăng mạnh từ 17.74% lên 30%. Quý II/2017 biên LNG mảng đá giảm mạnh do việc hợp nhất với Graniza cùng với đơn hàng xuất khẩu giảm
 • Doanh thu và lợi nhuận liên tục tăng trưởng tích cực. 9T doanh thu tăng 29.39% trong khi LNG tăng trưởng 52% so với cùng kỳ 2016. Quý III/2017, doanh thu tăng trưởng 36.78% nhưng LNG tiếp tục tăng mạnh 54.84% so với cùng kỳ. Sở dĩ doanh thu quý II tăng mạnh là do nhà máy gỗ Phù Cát đã đưa vào vận hành giai đoạn 1 và tiếp tục triển khai gối đầu giai đoạn 2 nên chưa hạch toán khấu hao.
 • 02 sản phẩm chủ lực của PTB đều được hưởng lợi do việc các nhà máy sản xuất gỗ và đá tại thị trường cung cấp lớn nhất là Trung Quốc bị dừng lại do vấn đề bảo vệ tài nguyên và ô nhiễm môi trường tại đất nước này. Qua tìm hiểu chúng tôi biết được, riêng mảng đá với một loại màu đá Granit tương đương với đá hoa cà của PTB, trước đây trung bình Trung Quốc xuất vào Miền Bắc 500.000 mét vuông/ tháng thì nay do việc dừng khai thác của chính phủ, Trung Quốc chỉ còn xuất khẩu vào Miền Bắc chưa đến 100.000 mét vuông/ tháng. Đây rõ ràng là yếu tố rất thuận lợi trong điều kiện doanh nghiệp đã sẵn sàng nâng công suất 100% với mảng đá và 90% với mảng gỗ trong khoảng thời gian hơn một năm qua.
 • Sức bật của PTB đến từ mỏ đá Marble Yên Bái với sản phẩm đẹp, đá trắng vân đen, xám đúng xu hướng thời trang nội thất hiện nay. Mặc dù mỏ đá mới khai thác ở lớp đầu ảnh hưởng đến chi phí nhưng biên lợi nhuận cực kỳ hấp dẫn. Khi khai thác xuống sâu và xuống các tầng đá đẹp chắc chắn lợi nhuận của PTB sẽ được đẩy lên mạnh mẽ khi giá vốn giảm theo cấp số nhân còn giá bán có thể tăng theo chất lượng sản phẩm.
 • Doanh thu tăng mạnh do quý iv là quý cao điểm kinh doanh của mảng đá, đồng thời các đơn hàng xuất khẩu của quý ii sẽ dồn lại vào quý iv, công suất được gia tăng ( tăng gần 100% so với cùng kỳ),
 • Biên LNG tiếp tục cải thiện và ít nhất duy trì như quý III do Graniza đã đi vào hoạt động ổn định
 • Doanh thu sẽ đẩy mạnh do tháng 11 chính thức hoàn thành nhà máy gỗ Phù Cát nâng tổng công suất lên gấp đôi.
 • Biên LNG có khả năng giảm do tháng 11 quyết toán và bắt đầu tính khấu hao

(Tuy nhiên nhìn lại lịch sử thì PTB là doanh nghiệp có khả năng sử dụng nguồn vốn xuất sắc với khả năng tái đầu tư gần như toàn bộ lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được để mở rộng quy mô)

2, Đánh giá KQKD quý III/2017:

Công ty cổ phần Phú tài đã công bố KQKD quý 3 với doanh thu tăng 19%, lợi nhuận gộp tăng 12,3% và lợi nhuận sau thuế tăng 18%, doanh thu và LN của doanh nghiệp được đóng góp chủ yếu bởi 2 mảng chính là Gỗ và Đá:

– Đá:

Doanh thu quý III/2017 tăng trưởng trở lại sau khi quý II vừa rơi vào mùa thấp điểm của đá, quý II cũng đồng thời bị giảm do sự chững lại của thị trường xuất khẩu do yếu tố thời tiết ở Châu Âu. Doanh thu quý III/2017 cùng tăng trưởng 14.7% so với cùng kỳ.

Biên LNG trong quý III/2017 tăng mạnh từ 17.74% lên 30%. Quý II/2017 biên LNG mảng đá giảm mạnh do việc hợp nhất với Graniza cùng với đơn hàng xuất khẩu giảm

– Gỗ:

Doanh thu và lợi nhuận liên tục tăng trưởng tích cực. 9T doanh thu tăng 29.39% trong khi LNG tăng trưởng 52% so với cùng kỳ 2016. Quý III/2017, doanh thu tăng trưởng 36.78% nhưng LNG tiếp tục tăng mạnh 54.84% so với cùng kỳ. Sở dĩ doanh thu quý II tăng mạnh là do nhà máy gỗ Phù Cát đã đưa vào vận hành giai đoạn 1 và tiếp tục triển khai gối đầu giai đoạn 2 nên chưa hạch toán khấu hao.

3, Đánh giá về thị trường tiêu thụ và sức bật của PTB trong quý IV và các năm tiếp theo

 • 02 sản phẩm chủ lực của PTB đều được hưởng lợi do việc các nhà máy sản xuất gỗ và đá tại thị trường cung cấp lớn nhất là Trung Quốc bị dừng lại do vấn đề bảo vệ tài nguyên và ô nhiễm môi trường tại đất nước này. Qua tìm hiểu chúng tôi biết được, riêng mảng đá với một loại màu đá Granit tương đương với đá hoa cà của PTB, trước đây trung bình Trung Quốc xuất vào Miền Bắc 500.000 mét vuông/ tháng thì nay do việc dừng khai thác của chính phủ, Trung Quốc chỉ còn xuất khẩu vào Miền Bắc chưa đến 100.000 mét vuông/ tháng. Đây rõ ràng là yếu tố rất thuận lợi trong điều kiện doanh nghiệp đã sẵn sàng nâng công suất 100% với mảng đá và 90% với mảng gỗ trong khoảng thời gian hơn một năm qua.
 • Sức bật của PTB đến từ mỏ đá Marble Yên Bái với sản phẩm đẹp, đá trắng vân đen, xám đúng xu hướng thời trang nội thất hiện nay. Mặc dù mỏ đá mới khai thác ở lớp đầu ảnh hưởng đến chi phí nhưng biên lợi nhuận cực kỳ hấp dẫn. Khi khai thác xuống sâu và xuống các tầng đá đẹp chắc chắn lợi nhuận của PTB sẽ được đẩy lên mạnh mẽ khi giá vốn giảm theo cấp số nhân còn giá bán có thể tăng theo chất lượng sản phẩm.

4, Dự báo KQKD quý IV/2017:

Doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh sản xuất với mảng đá và gỗ và đây cũng chính là động lực tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong quý tới

– Đá:

Doanh thu tăng mạnh do quý iv là quý cao điểm kinh doanh của mảng đá, đồng thời các đơn hàng xuất khẩu của quý ii sẽ dồn lại vào quý iv, công suất được gia tăng ( tăng gần 100% so với cùng kỳ),

Biên LNG tiếp tục cải thiện và ít nhất duy trì như quý III do Graniza đã đi vào hoạt động ổn định

– Gỗ:

Doanh thu sẽ đẩy mạnh do tháng 11 chính thức hoàn thành nhà máy gỗ Phù Cát nâng tổng công suất lên gấp đôi.

Biên LNG có khả năng giảm do tháng 11 quyết toán và bắt đầu tính khấu hao

Trên cơ sở đó kế hoạch kinh doanh quý IV/2017 của doanh nghiệp chắc chắn sẽ đạt hoặc vượt doanh thu 1460 tỷ và lợi nhuận trước thuế 152 tỷ, tương đương với mức tăng trưởng 33% về doanh thu,LNTT tăng 34% và lợi nhuận sau thuế tăng 40%. EPS FW2017 13.000

Tại mức p/e đạt 11 thì giá mục tiêu đạt 143.000 đồng/cp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *