0936.858.858

LOADING...

PNJ – CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận – là doanh nghiệp xuất sắc nhất ngành kim hoàn Việt Nam; hoạt động trong một ngành chưa được chuyên nghiệp, hưởng lợi từ xu hướng tiêu dùng chú trọng chất lượng, thiết kế sản phẩm của một đất nước có tầng lớp trung lưu đông và phát triển mạnh như Việt Nam.

Câu chuyện ở PNJ có khá nhiều nét tương đồng với VCS, CTD. Ngoài ra, việc lãnh đạo là nữ giới ở PNJ cũng khiến chiến lược mở rộng hệ thống cửa hàng của PNJ chậm mà chắc.

SIC đầu tư vào PNJ từ năm 2017. Cũng là một thương vụ thành công xuất sắc của SIC.