0936.858.858

LOADING...

Đánh giá BCTC Quý 04/2017 của PNJ

PNJ- Đánh giá báo cáo quý 4

PNJ có 1 báo cáo ấn tượng ở quý 4 này với doanh thu tăng trưởng 22% so với cùng kì, cao nhất từ trước đến nay, đạt 3221 tỷ đồng. Năm nay không còn hiện tượng đẩy hàng lỗi thời thanh lý vào quý 4 mà đã thanh lý ở trong các quý trước giúp biên lợi nhuận gộp không bị giảm như quý 4 cùng kì, đạt 18%, lợi nhuận gộp tăng trưởng 48% yoy. Với gần 30 cửa hàng được mở trong quý, chi phí bán hàng tăng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 41% yoy, tuy nhiên quan sát với tốc độ doanh thu gia tăng có thể thấy PNJ đang quản lý chi phí rất tốt. Việc gia tăng doanh thu và quản lý chi phí tốt giúp lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh quý này của PNJ tăng trưởng 91% yoy.

Về cơ cấu tài sản, tồn kho quí này tăng 350 tỷ so với quý liền kề, tương ứng số lượng của hàng mở mới trong quý của PNJ, hứa hẹn một quý mùa vụ tiếp theo tăng trưởng mạnh mẽ. Đặc thù là ngành bán lẻ, nên công nợ của PNJ luôn được quản lý tốt. Tài sản cố định vô hình kì này tăng 73 tỷ, tương ứng với việc ghi nhận giảm ở tài sản dở dang dài hạn, thể hiện PNJ đã hoàn thành giấy chứng nhận quyền sở hữu đất cho các cửa hàng đầu tư thời gian vừa rồi. Giai đoạn này PNJ đang có sự thay đổi về mặt sở hữu cửa hàng khi mua đứt các cửa hàng chứ không chỉ đi thuê như thời gian trước, nhờ việc phát hành thêm và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh. Vay nợ ngắn hạn tăng 150 tỷ so với quý liền kề để tài trợ cho 350 tỷ tồn kho tăng lên trong quý, chuẩn bị cho 1 quý cao điểm sắp tới. Việc phát hành thêm trong quý 2 và trả bớt nợ vay giúp PNJ tiết kiệm được ½ chi phí lãi vay so với cùng kì.

Chúng tôi đánh giá rất cao báo cáo kì này của PNJ, quí 1/2018 với đặc thù là quý cao điểm, doanh thu có thể tiệm cận con số 4000 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 320 tỷ đồng.