0936.858.858

LOADING...

MWG: Good to Great – kỳ 05

Trải qua 4 kì của chuyên mục “MWG – Good to Great” chúng ta phát thảo được tương đối rõ bức tranh hoạt động kinh doanh của MWG. Đến với kì 5, chúng tôi sẽ điểm qua những gì MWG đã làm được trong 6 tháng đầu năm 2018 và kì vọng của chúng tôi về quý tiếp theo cũng như 6 tháng cuối năm.

  • Kết thúc 6 tháng, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 44.570 tỷ đồng, trong đó doanh thu online đạt 5.540 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.540 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2018, tương đương với mức tăng trưởng 43% doanh thu thuần, 117% doanh thu online và 44% lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2017. Cơ cấu doanh thu bao gồm chuỗi Điện Máy Xanh (bao gồm Trần Anh) đóng góp 56% doanh thu thuần của MWG tương ứng 24.949 tỷ đồng, tiếp theo là chuỗi Thế Giới Di Động với 41% tương ứng 18.039 tỷ đồng và chuỗi Bách Hoá Xanh với 3% tương ứng 1.552 tỷ đồng. Như quan điểm của chúng tôi tại những kì trước, đầu tàu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận chính của MWG thuộc về chuỗi ĐMX với mức tăng trưởng doanh thu tương đối là 86%.

Có thể thấy lo ngại việc bào mòn lợi nhuận chuỗi BHX dần được loại bỏ bởi MWG đã hoàn thành 59% kế hoạch lợi nhuận trong 2 quý đầu năm và khẳng định sự tổn hại của chuỗi BHX không lớn như ban lãnh đạo MWG đã dự tính. Chuỗi BHX tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, đạt doanh thu hơn 350 tỷ trong tháng 06/2018. Với 384 cửa hàng cuối tháng 06, mức doanh thu bình quân tính cho các cửa hàng là 911.4 triệu đồng/ cửa hàng và mức doanh thu bình quân tính cho các cửa hàng BHX đã hoạt động tối thiểu 30 ngày đạt trên 850 triệu đồng/cửa hàng.

MWG là doanh nghiệp rất thành công trong quá trình “nhân bản” chuỗi. Minh chứng, từ cuối năm 2014, xuất phát điểm chỉ với 20 cửa hàng thuộc chuỗi ĐMX nhưng đến nay chuỗi này đã có 724 cửa hàng, đồng nghĩa là cứ 2 ngày thì có một cửa hàng được mở ra và mang lại doanh thu tăng trưởng mạnh tương ứng, điều này cũng đã xảy ra với chuỗi TGDD trước đây. Sau quá trình điều chỉnh chiến lược mở rộng của chuỗi BHX bằng việc giảm tốc độ mở mới, trong tháng 6/2018, MWG đã cho thấy dấu hiệu tăng lại tốc độ mở rộng bằng việc bắt đầu mở tại các tỉnh ngoài TP HCM như Bình Dương, Long An, đây là bước tiến táo bạo sau 3 năm loay phát triển trong thành phố HCM. Nếu thành công thì việc “nhân bản” thần tốc của chuỗi BHX ra toàn quốc như 2 chuỗi TGDD và ĐMX là rất khả thi.

Dựa vào luận điểm trên chúng tôi đưa ra nhận định chuỗi BHX đã thành công. Chúng tôi dự phóng trong quý 3/2018, MWG sẽ vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận hiện tại lần lượt là 43% và 44%. Với mức tăng trưởng trên, dự phóng doanh thu quý 3 sẽ đạt khoảng 23.933 tỷ và lợi nhuận khoảng 813.25 tỷ với biên lợi nhuận các mảng vẫn được đảm bảo. Tuy nhiên, chúng tôi kì vọng là quá trình “nhân bản” của chuỗi BHX sớm được đẩy mạnh trong quý 3.