LOADING...

Medium Images

Đánh giá KQKD Q03/2018 của VCS

by Cuong Hoang Manh

VCS đã được LƯU Ý giảm tỷ trọng từ tháng 6/2018, dịch chuyển sang MWG và loại ra khỏi danh mục dài hạn từ cuối tháng 8/2018 do lo ngại về tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Với đánh giá ngắn trên đây, tôi cho rằng hiện tại, nhà đầu tư đang nắm giữ VCS theo quan điểm trading nên bán cổ phiếu quanh vùng 80 – 90.

Read More

Đánh giá nhanh BCTC QIII/2018 của PNJ

by Cuong Hoang Manh

Nối tiếp đà tăng trưởng hiện tại, chúng tôi dự phóng PNJ sẽ có 1 quý 4 tới tăng trưởng mạnh mẽ với doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 4200 và 375 tỷ đồng. Tương ứng với con số đó EPS 2018 sẽ là 6.130đ/cp, PE hợp lí 20-22 lần, giá mục tiêu đến cuối năm của PNJ sẽ khoảng từ 122.000đ/cp- 135.000đ/cp.

Read More