0936.858.858

LOADING...

Đánh giá nhanh KQKD Q02/2019 của FPT

Các khoản mục đáng chú ý:

FPT hiện tại đã công bố báo cáo tài chính Quý 2 nhìn chung trong kỳ kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khá tốt với doanh thu tăng 24,69% lợi nhuận sau thuế tăng 29,92%, biên lợi nhuận gộp tiếp tục tăng từ 36,5% lên 37,7% (yoy) , biên lợi nhuận ròng tăng từ 13,8% lên 14,4% (yoy) đây cũng là kỳ cho thấy rõ nét nhất kết quả hoạt động kinh doanh sau giai đoạn cơ cấu và chuyển đổi từ năm 2018 đến nay.

Doanh thu tăng trưởng trở lại trong nửa đầu năm 2019 , Quý 1/2019 tăng 19%, Quý 2/2019 tăng 24,69% sau giai đoạn tái cơ cấu thoái vốn tại FPT shop và không còn hợp nhất KQKD nữa thì doanh thu đã trải qua thời kỳ suy giảm mạnh đến 46% trong năm 2018, tuy nhiên với quan sát của chúng tôi đây là những bước đi phù hợp của doanh nghiệp giảm hoạt động từ các mảng không hiệu quả, chuyển sang các mảng kinh doanh tiềm năng với mức sinh lời tốt hơn điều này đang dần được thể hiện thông qua kết quả kinh doanh bán niên của FPT, bắt đầu đánh dấu giai đoạn mới có tốc độ tăng trưởng mạnh kể từ 2012 đến nay.

Đóng góp vào sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của FPT trong nửa đầu năm 2019 chủ yếu đến từ khối công nghệ đóng góp chính là doanh thu Dịch vụ CNTT nước ngoài với tốc độ tăng trưởng 37,8%. Lợi nhuận khối công nghệ tăng trưởng 44,4% đặc biệt trong đó có mảng chuyển đổi số đây là mảng mới tiềm năng lớn ( Quy mô thị trường chuyển đổi số hiện tại đang là trên 1.600 tỷ USD và tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm dự báo hai con số, dự báo trong năm 2019 thị trường này tiếp tục tăng trưởng 16,7%) mảng chuyển đổi số hiện đang đóng góp 34% tổng doanh thu dịch vụ CNTT nước ngoài và tăng trưởng 40,9%. Mảng viễn thông chiếm 39% doanh thu toàn công ty và tăng trưởng 17.4% ( Doanh nghiệp đang có định hướng giảm tỷ trọng doanh thu mảng viễn thông và tăng doanh thu mảng Công nghệ và giáo dục) LNTT mảng viễn thông đang tăng trưởng 14,4% đây là mảng thâm dụng vốn và hiện có tốc độ tăng trưởng dự báo duy trì ở mức độ ổn định

Biên lợi nhuận gộp tiếp tục được cải thiện: tăng từ 36,5% lên 37,7% so với cùng kỳ với doanh thu lớn như FPT thì đây là mức tăng khá đáng kể, tỷ trọng các mảng kinh doanh thay đổi, đặc biệt là mảng công nghệ trong đó có mảng chuyển đổi số với hàm lượng chất xám trong mỗi sản phẩm cao hơn đã tác động tích cực lên biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Định hướng của doanh nghiệp là hướng đến việc trở thành doanh nghiệp tư vấn trong chuyển đổi số như vậy giá trị gia tăng sẽ tăng cao so với trước.

Tình hình quản lý công nợ của doanh nghiệp cũng đang có dấu hiệu cải thiện theo hướng tích cực, phải thu ngắn hạn tăng 18,5% trong khi doanh thu Quý 2/2019 tăng 24,6%, cấu trúc tài chính vẫn duy trì ở mức tốt Tổng Nợ/tổng tài sản ở mức 0.48 lần.

KẾT LUẬN

Với kết quả kinh doanh trong nửa đầu năm 2019 chúng tôi dự báo trong quý 3 lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp sẽ đạt khoảng  1103-1160 tỷ,với mức tăng trưởng dự kiến từ 24-30% so với cùng kỳ. EPSf trong vòng 1 năm tới ở mức 6000đ/cp. Với dư địa của ngành công nghệ và mảng chuyển đổi số còn rộng mở. Vùng định giá hợp lý trong vòng 1 năm tới là 60.000-83.000/cp .

Tải bản phân tích đầy đủ tại: https//drive.google.com/open?id=1YI0AzJxCLns-QeKpX8-qmbyl1fGo0qAV