0936.858.858

LOADING...

Đánh giá nhanh BCTC QIII/2018 của PNJ

Như đã dự phóng từ sau báo cáo quý 2 với quý vị độc giả con số doanh thu và lợi nhuận trước thuế là 3.030 tỷ và 210 tỷ, PNJ quý này đã thể hiện sự xuất sắc trên cả mong đợi của chúng tôi với doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 3.178 và 221 tỷ đồng, tăng trưởng 38% và 40% so với cùng kì. Với 12 cửa hàng mở mới trong quý 3, tồn kho của PNJ tương ứng tăng khoảng 190 tỷ, đạt mức cao nhất từ trước tới nay với con số 4124 tỷ, được tài trợ chủ yếu từ nguồn vốn vay ngắn hạn ngân hàng.

Tốc độ gia tăng doanh thu lớn hơn tốc độ gia tăng hàng tồn kho cho thấy sự hiệu quả trong việc áp dụng và cải tiến công nghệ ERP liên tục trong thời gian gần đây, cùng với đó là sự tăng trưởng mạnh mẽ đến từ các cửa hàng hiện hữu mới mở trong vòng 1 năm trở lại. Chúng tôi kì vọng việc này sẽ tiếp tục được duy trì và cải thiện trong thời gian tới khi dự án hoạch định nguồn lực ERP sắp tới được triển khai sau khi được công bố ở kì đại hội cổ đông vừa rồi.

Kể từ đầu năm, đây là quý PNJ đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu cao nhất so với cùng kì(38%), phần nào nhờ số ngày mùa cưới trong quý 3 năm nay cao hơn so với năm ngoái. Cùng với đó , nhờ lợi thế về quy mô khi các cửa hàng liên tục được mở rộng, biên gộp của PNJ tăng 2% so với cùng kì, từ 17 lên 19%. Chi phí quản lí và chi phí bán hàng tiếp tục được quản lí tốt khi công thức nhân bản các cửa hàng mới giờ đây đã được thực thi một cách thuần thục.

Nối tiếp đà tăng trưởng hiện tại, chúng tôi dự phóng PNJ sẽ có 1 quý 4 tới tăng trưởng mạnh mẽ với doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 4200 và 375 tỷ đồng. Tương ứng với con số đó EPS 2018 sẽ là 6.130đ/cp, PE hợp lí 20-22 lần, giá mục tiêu đến cuối năm của PNJ sẽ khoảng từ 122.000đ/cp- 135.000đ/cp.