0936.858.858

LOADING...

Đánh giá nhanh KQKD Q02/2019 của VCS

Các khoản mục đáng chú ý:

 1. Doanh thu bắt đầu tăng trở lại (+17.5%) sau 3 quý đi ngang (quanh 1000 tỷ, gần như không có tăng trưởng – ngoại trừ quý 4/2018 đạt 1300 tỷ). Bóc tách chi tiết, doanh thu thành phẩm tăng hơn 31%, doanh thu nguyên vật liệu, phụ tùng giảm -54%, cùng với đó giá vốn hàng bán nguyên vật liệu, phụ tùng cũng giảm mạnh (103 tỷ). Nguyên nhân chủ yếu do doanh nghiệp giảm hoạt động bán nguyên vật liệu, phụ tùng.
 2. Doanh thu nội bộ tăng 42.6%. Đáng chú ý kỳ này có sự đột biến từ một đơn vị là công ty liên kết của Phenikaa (Cty Stylenquaza) khi doanh thu bán qua đơn vị này tăng 168 tỷ (cùng kỳ là 163 tỷ). Khoản phải thu từ Stylenquaza trong kỳ cũng tăng mạnh hơn 200 tỷ. Đây là công ty thành viên của tập đoàn Phenikaa, trụ sở tại Texas (Mỹ), chịu trách nhiệm bán hàng cho khu vực Bắc Mỹ.
 3. Các khoản phải thu tăng mạnh hơn 500 tỷ. Trong đó phải thu nội bộ tăng gần 350 tỷ (từ 630 tỷ lên 979 tỷ). Trọng số tập trung vào công ty Stylenquaza (tăng hơn 200 tỷ so với cùng kỳ) như nêu trên. Các khoản phải thu này được giải trình vẫn còn trong hạn thanh toán. Tức là chưa đủ điều kiện để kết luận phải thu khó đòi hoặc cần trích lập dự phòng.
 4. Doanh thu tài chính trong kỳ giảm 41%. Trọng số không đáng kể (6 tỷ).
 5. Ở chiều khác, chi phí tài chính giảm 47%. Nguyên nhân chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá giảm hơn 9 tỷ đồng. Điều này một phần ảnh hưởng từ chiến lược nội địa hóa nguyên liệu đầu vào mà Vicostone theo đuổi nhiều năm nay. Việc tự chủ nguyên liệu đầu vào đồng thời cũng làm giảm áp lực chi tiêu/sử dụng ngoại tệ của doanh nghiệp. Thuyết minh trang số 32 – 33 cũng nói rất chi tiết về sự ảnh hưởng của các khoản phải thu, phải trả và các khoản vay gốc ngoại tệ đến lợi nhuận trước thuế của VCS. Tài khoản ngoại tệ ròng âm 13 triệu USD so với cùng kỳ 2018 (âm 25 triệu USD) cho thấy rõ nhất sự thay đổi của việc nội địa hóa nguyên vật liệu đầu vào.
 6. Biên lợi nhuận gộp lên cao nhất từ trước đến nay (xấp xỉ 38%). Các kỳ trước, biên gộp cao nhất đạt gần 32%. Phù hợp với chiến lược nội địa hóa nguyên vật liệu -> chủ động đầu vào + tiết giảm chi phí mà VCS theo đuổi những năm gần đây. Một mặt, biên lợi nhuận cải thiện cũng do mặt bằng giá dầu quý 2/2019 giảm khoảng 18% so với quý 2/2018.
 7. LNST đạt hơn 410 tỷ,tăng trưởng 35.8% so với cùng kỳ. Trước đó, trong báo cáo ước KQKD quý 2/2019, VCS công bố mức lợi nhuận dự kiến 392 tỷ đồng (tăng trưởng 29.8% so với cùng kỳ). EPS 4 quý gần nhất đạt 8,120VNĐ/CP. VCS đang giao dịch quanh P/E 9 lần.
 8. Như vậy, câu chuyện đáng chú ý nhất trong kỳ này là (1) Biên lợi nhuận cải thiện mạnh mẽ nhờ giá dầu giảm và nội địa hóa nguyên vật liệu (2) Doanh thu nội bộ tăng trường mạnh kéo theo cả các khoản phải thu nội bộ tăng mạnh. Làm dấy lên lo ngại về việc điều tiết nội bộ để “làm đẹp báo cáo tài chính”. Tuy nhiên theo tìm hiểu về doanh nghiệp nhiều năm, phải khẳng định rằng doanh thu bán hàng nội bộ là đặc thù của VCS và tương đối minh bạch. Việc đánh giá chính xác về tính “sạch” của các khoản phải thu này chắc phải để các kỳ sau trả lời.

Sau “chiến tranh thương mại”, cơ cấu sản lượng xuất khẩu vào Mỹ từ các nhà cung cấp toàn Thế Giới có sự chuyển dịch mạnh mẽ. Trung Quốc từ nhà cung cấp đứng đầu có thời gian bị tụt xuống vị trí thứ 10 với mức giảm hơn 90% bất ngờ quay trở lại top 2 (mặc dù sản lượng xuất khẩu vào Mỹ vẫn giảm gần 60% so với cùng kỳ). Đến mức trang Stoneupdate dành hẳn tiêu đề “They’re back…” của report tháng 5 để ám chỉ về sự quay trở lại của Trung Quốc.

Việt Nam cũng có mức tăng trưởng ấn tượng trong các kỳ báo cáo gần nhất với mức tăng 98% trong tháng 4/2019 và 29% trong tháng 5/2019. So với con số tăng trưởng chung 7.4% của toàn thị trường Quazt surface. Trong các kỳ báo cáo gần nhất, Ấn Độ cũng nổi lên là một trong những quốc gia có sản lượng xuất khẩu sang Mỹ tăng trưởng đột biến. Không loại trừ khả năng các nhà sản xuất Trung Quốc thủ thuật thay đổi nguồn gốc xuất sứ hàng hóa để “lách luật”.

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Tính đến hết 30/06/2018, cổ đông lớn nhất đang là Phenikaa với 128 triệu cổ phần (tương đương 81.6%). Ngày 23/07/2019,  VCS cũng xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chia thưởng 3,2 triệu cổ phiếu quỹ được công ty mua vào trong năm 2018 (ở mức giá 75).

KẾT LUẬN

Với những đánh giá ngắn trên đây, có thể thấy Vicostone đang bước đầu quay trở lại bằng một quý với các chỉ tiêu chính (doanh thu thành phẩm, lợi nhuận ròng và biên lãi gộp) đều tăng trưởng trên 30%. Đáng chú ý  nhất là việc doanh thu tăng trưởng trở lại, trước những lo ngại về cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung có thể khiến các nhà sản xuất Việt Nam “vạ lây”. Nếu tốc độ tăng trưởng được duy trì trong các quý tiếp theo, VCS phù hợp với mức P/E tối thiểu 12 lần.

Quan điểm định giá có thể thay đổi bởi một trong số các nguyên nhân sau:

 1. Tốc độ tăng trưởng (doanh thu/lợi nhuận) sụt giảm trong các quý tiếp theo
 2. Biên lợi nhuận sụt giảm.
 3. Bất cứ biến cố nào làm ảnh hưởng đến thị trường kinh doanh chính của doanh nghiệp (rủi ro pháp lý, hàng rào thuế quan, …)
 4. Một sự bất cân đối về cơ cấu nợ vay.
 5. Thay đổi người lãnh đạo.

Tải bản phân tích đầy đủ tại : https://drive.google.com/open?id=1zTROO1i67xzLJG7bamxDh-MLuBesgmWB