0936.858.858

LOADING...

Đánh giá KQKD MWG tháng 7/2018

Trong 7 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 51.686 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.756 tỷ đồng tương đương với mức tăng trưởng 41% doanh thu thuần, 114% doanh thu online và 39% lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2017.

Điểm chú ý trong báo cáo 7 tháng đầu năm là tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhận có dấu hiệu sụt giảm. Bóc tách rõ hơn riêng trong tháng 7, doanh thu thuần hợp nhất đạt 7,116 nghìn tỷ tương ứng tăng trưởng 29.6% so với cùng kì và lợi nhuận sau thuế đạt 216 tỷ tương ứng tăng trưởng 11.4% so với cùng kì. Việc suy giảm tốc độ tăng trưởng trong tháng 7, kéo tụt đà tăng trưởng của MWG trong 7 tháng đầu năm.Trên quan điểm của chúng tôi đánh giá nguyên nhân cho việc sụt giảm này với các ý như sau:

1. Việc sụt giảm tốc độ tăng trưởng doanh thu do chu kỳ kinh doanh của mảng điện máy có xu hướng chững trong những tháng giữa năm sau khi đã qua mùa cao điểm đầu năm. Hơn nữa, đầu tàu tăng trưởng của MWG hiện tại đang là mảng ĐMX do đó việc chững lại theo chu kì làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng doanh thu. Tuy nhiên với mức tăng trưởng doanh thu là xấp xỉ 30% thì đà giảm không hề lớn hơn nữa chỉ mang tính chất thời điểm.

2. Mức sụt giảm tăng trưởng về lợi nhuận ròng trong tháng 7 là mức sụt giảm tương đối lớn và chỉ đạt 15% so với cùng kì. Theo chúng tôi nguyên nhân chủ yếu là do việc thay đổi kết cấu chi phí chuỗi BHX khi thay đổi diện tích cửa hàng tăng từ 160m2 lên 300m2, loại hình này được đầu tư với hơn 3000 mặt hàng, trong đó có hơn 300 mặt hàng tươi sống. Hơn nữa, tốc độ mở rộng cửa hàng được đẩy nhanh khi từ đầu tháng 7 đến nay số lượng của hàng BHX tăng 22 cửa hàng từ 384 lên 406 cửa hàng trong khi trong cả quý 2 chuỗi này mới chỉ mở được 29 cửa hàng. Do đó chi phí để mở rộng chuỗi BHX cũng có thể là nguyên nhân sụt giảm lợi nhuận.

Tổng kết, Việc suy giảm về doanh thu do tính chu kì kinh doanh kết hợp với việc chi phí mở rộng chuỗi BHX tác động tiêu cực lên tốc độ tăng trưởng lợi nhuận. Tuy nhiên, theo MWG, lần đầu tiên, chuỗi BHX có cửa hàng vượt ngưỡng doanh thu 3 tỷ đồng/tháng, phục vụ khoảng 1000 giao dịch thành công mỗi ngày, tương đương với trung bình 1 phút có 1 giao dịch thành công từ 6:30AM đến 9:30PM. BHX cũng mở rộng thử nghiệm đi các tỉnh cách TPHCM 30-40km với cửa hàng đầu tiên tại Bình Dương đạt mức doanh thu trung bình hàng ngày xấp xỉ các cửa hàng đang hoạt động hiệu quả cao tại TPHCM. Tín hiệu khả quan này giúp BHX có thể bù đắp được chi phí lớn do việc đẩy nhanh tốc độ mở rộng.