0936.858.858

LOADING...

Đánh giá báo cáo quý 2 PNJ

Nối tiếp đà tăng trưởng trong quý 1, PNJ tiếp tục có 1 kì báo cáo ấn tượng với doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng lần lượt 37% và 40% so với cùng kì.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 50 tỷ so cùng kì, đến chủ yếu từ các khoản trả trước người bán và phải thu khác, chiếm tỉ trọng không đáng kể trên tổng tài sản. Trong quý 2, PNJ mở thêm 19 cửa hàng mới đẩy tồn kho lên 3936 tỷ, tăng 330 tỷ so với quý liền kề. Công ty đã vay thêm gần 200 tỷ nợ ngắn hạn trong kì để tài trợ cho vốn lưu động, chủ yếu là hàng tồn kho từ việc mở cửa hàng mới. Gần đây, PNJ đang dần thay đổi chiến lược từ việc thuê cửa hàng sang đầu tư xây dựng cửa hàng, khiến tài sản cố định tăng 15 tỷ so với quý liền trước. Dòng tiền tốt từ hoạt động kinh doanh giúp công ty trả bớt nợ vay dài hạn tài trợ tài sản cố định xuống chỉ còn 59 tỷ từ 86 tỷ quý trước. Quan sát dòng tiền trong 6 tháng đầu năm, công ty bán hàng thu tiền về đến đâu thì tái đầu tư vào hàng tồn kho và xây dựng tài sản cố định đến đó.

Nhờ đóng góp từ doanh thu mảng bán lẻ trong tỉ trọng doanh thu ngày càng cao hơn, cũng như hệ thống ERP cải thiện hơn giúp biên gộp trong quý tăng mạnh từ 17.05% của quý 2/2017 lên 18.1% tại quý 2/2018. Việc liên tục mở các cửa hàng mới khiến chi phí bán hàng tăng 44% so với cùng kì, cao hơn chút so với tốc độ tăng doanh thu, hoàn toàn hợp lí. Tăng trưởng doanh thu cửa hàng cũ (SSSG) của mảng vàng trang sứctrong 6 tháng đầu năm đạt mức 23% cao hơn bình quân 2017 là 21%, cùng với đó là biên gộp mảng này cải thiện từ 20% lên 21.2%.

Với đà tăng trưởng hiện tại, chúng tôi dự báo doanh thu và lợi nhuận trước thuế quý 3/2018 lần lượt là 3030 tỷ và 210 tỷ, tăng trưởng tương ứng khoảng 32%. Quý 3 năm nay có chút thuận lợi hơn quý 3 năm ngoái khi số ngày mùa đám cưới nhiều hơn, giúp chúng tôi giảm bớt lo ngại về việc tăng trưởng hơi thấp như quý 3 năm ngoái. Chúng tôi khuyến nghị mua vào và nắm giữ với kì vọng 30-40%/ năm cho mục tiêu 6 tháng -1 năm, chỉ bán ra khi công ty có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại.