0936.858.858

LOADING...

Cơ Hội Đầu Tư

VIP Member

Bài viết dành riêng cho Khách hàng trả phí của CTCP Đầu tư đơn giản

Free Member

Bài viết miễn phí cho độc giả

1May

Đánh giá KQKD MWG tháng 8/2018

by Cuong Hoang Manh

Trong 8 tháng đầu năm 2018, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 58.667 tỷ đồng, doanh thu online đạt 7.557 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.969 tỷ đồng, tương đương với mức tăng trưởng 39% doanh thu thuần, 118% doanh thu online và 36% lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2017.

Read More
1May

Đánh giá KQKD MWG tháng 7/2018

by Cuong Hoang Manh

Trong 7 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 51.686 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.756 tỷ đồng tương đương với mức tăng trưởng 41% doanh thu thuần, 114% doanh thu online và 39% lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2017.

Read More
30Apr

MWG : Good to Great – kì 4

by Cuong Hoang Manh

Mô hình “chợ hiện đại” BHX được MWG đưa vào thử nghiệm cuối năm 2015 có sự khác biệt chính so với các cửa hàng tiện lợi (“convenience stores”) về đối tượng khách hàng mục tiêu, danh mục sản phẩm và chính sách giá cả.

Read More