LOADING...

Category "Cơ hội đầu tư"

Đánh giá KQKD MWG tháng 8/2018

by Cuong Hoang Manh

Trong 8 tháng đầu năm 2018, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 58.667 tỷ đồng, doanh thu online đạt 7.557 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.969 tỷ đồng, tương đương với mức tăng trưởng 39% doanh thu thuần, 118% doanh thu online và 36% lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2017.

Read More

Đánh giá KQKD MWG tháng 7/2018

by Cuong Hoang Manh

Trong 7 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 51.686 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.756 tỷ đồng tương đương với mức tăng trưởng 41% doanh thu thuần, 114% doanh thu online và 39% lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2017.

Read More

MWG : Good to Great – kì 4

by Cuong Hoang Manh

Mô hình “chợ hiện đại” BHX được MWG đưa vào thử nghiệm cuối năm 2015 có sự khác biệt chính so với các cửa hàng tiện lợi (“convenience stores”) về đối tượng khách hàng mục tiêu, danh mục sản phẩm và chính sách giá cả.

Read More

MWG: Good to Gread – Kỳ 01

by Cuong Hoang Manh

Có lẽ bạn đọc đã phần nào thấy được những nét đồng điệu ở Alfamart và BHX trong bài viết này của chúng tôi, ở kì sau chúng tôi sẽ đi chi tiết hơn vào BHX, phân tích lợi thế cạnh tranh, cũng như điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi và khó khăn.

Read More